ดอกไม้ จะเบ่งบาน
ดอกไม้ จะเบ่งบาน


ดอกไม้ จะเบ่งบาน
ให้โลกสาน สดวิไล
โลกงาม สว่างไสว
เฉิดไฉไล ดอกไม้บาน...ในใจ


ดอกไม้ จะเบ่งบาน
อีกไม่ช้านาน บานไสว
สดสี โลกแสนสดไส
กล่อมโลกละไม ด้วยดอกไม้มวลชนความดี และความงาม
ร่วมประสาน ฝากมิตรชิดใกล้
คล้องมือ ร่วมสร้างชาติไทย
สร้างชีวิตใหม่ ให้โลก..สวยงาม+++++++++++++++++++++++++++