อาจารย์ทองใส ทับถนน สอนทำพิณ ที่บ้านหนองกินเพล จ.อุบลราชธานี


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=9hRVWEJIpHY