แล้วจะผ่าน...วันนี้ไปได้


แล้วจะผ่าน...วันนี้ไปได้แล้วจะผ่าน...วันนี้ไปได้


สักวันไม่นาน หัวใจจะแกร่ง
ความเหว่ว้ารุนแรง คงจะหาย
น้ำตาไหลริน คงหมดไป
หัวใจเคยมีใคร คงเลือนลา


จะเก็บรักษา หัสใจให้หาย
เพื่อยืนได้ ทรนงไม่ห่วงหา
น้ำตาคงลาจาก ชั่วชีวา
เสน่หา คงลบเลือนไปจะเก็นความช้ำ กลับบ้านนา
ไม่อาจทรมา อยู่ได้ไฉน
จะผ่านค่ำคืน ได้อย่างไร
ความเดียวดาย จะห่างหายในคืนนี้


วันเวลา ที่เคยห่วงหา
กับน้ำตา ที่ซบหลีกหนี
ความเข้มแข็ง ที่เคยมี
จะรักษาเวลานี้ ได้อย่างไร


+++++++++++++++++++++++++ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=vz6OqV2cGZQ