ครูทองใส ทับถนน ครูภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
...เสนอเพลงพิณมันๆ...
แห่กลองยาวลำเพลินเดินซิ่งลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=_CtELwrVLv4