เพิ่มเติมสำหรับเว็บฝากไฟล์ที่ได้ลิ้งค์ เหมาะสำหรับฝากไฟล์เพลง .wma เพื่อนำมาโพสต์ในบอร์ดบ้านมหา

ให้พื้นที่ 1 G แบนวิท 8G/เดือน น่าสนใจครับ สมัครสมาชิก http://www.hotlinkfiles.com/upload

จากการทดสอบถือหว่าใช้งานได้รวดเร็ว อัพไฟล์ชื่อภาษาไทยก็ได้

ตัวอย่าง
<a href="http://www.hotlinkfiles.com/files/117164_0kfhn/01%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81.WMA">
01 คำสัญญาของหนุ่มบ้านนอก.WMA
</a>

ส่วนที่เป็นสีแดงคือนำมาโพสที่บอร์ดแห่งนี้ โดยคลิกที่ไอคอน แนะนำเว็บฝากไฟล์ .wma ที่ได้ลิ้งค์ตรง

โค้ด:
[wma=380,70]http://www.hotlinkfiles.com/files/117164_0kfhn/01%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81.WMA[/wma]
หมายเหตุ สำหรับผู้ที่จะนำมาโพสในบ้านมหา แนะนำหว่าให้รับผิดชอบต่อกระทู้ที่ท่านดำเนินการ หากลิ้งค์หมดอายุ