คาถาน้ำออกบ่อหรือคาถาแม่น้ำทั้ง 5
สิทธิการิยะ คาถาแม่น้ำทั้ง 5 นี้ เป็นคาถาใช้สวดเสียเคราะห์ เสียเข็ญ แต่งแก้ สวดอุบาทว์ทุงอย่างให้หมด
คาถานี้ถ้าใช้สวดประจำทุกคืน นอกจากจะเสียเคราะห์ได้แล้ว ยังทำให้ร่ำรวยได้ด้วย คายก็มี ขัน 5 ขัน 8 เงิน 6 สลึง เทียนเล่มบาทหนึ่งคู่ ยก ครูวันพฤหัสบดี ถ้าสวดเสียเคราะห์ให้เอาน้ำส้มป่อยทำน้ำมนต์รดหัว และอาบดีแล
วันยกครูนั้น ให้เอาขัน 5 ขัน 8 นั้นใส่ลงในจานหรือขันสีขาว ว่าคำบูชาดอกไม้และว่า นะโม ตัสสะ ฯลฯ สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ แล้วขอคาถาแม่น้ำทั้ง 5 มาค้ำ คูณให้แก่ตน รดน้ำมนต์คนถืกใส่ ถืกลองกระหาย ถอดคุณไสย กะจืดแล คาถาว่าดังนี้
พุทธัง สิทธิ อุทะกัง น้ำออกบ่อเย็นดี ออกมาแต่ปากราชสีห์ตัวผ่านแผ่ว ออกมาแต่ปากช้างแก้ว กุญชโร ยถาปูรัง กะยังเต็มดีดังเก่า อมสิทธิสะหม
ธัมมัง สิทธิ อุทะกัง น้ำออกบ่อเย็นดีออกมาจากปากนาคาตัวแก่ ออกจากจากปากแม่แพะแก้วตัวอยู่จอมเขา เป็นเหลาหลวงอาโปแปวเป่ง อมสิทธิสะหม
สังฆัง สิทธ อุทะกัง น้ำออกบ่อซึมทราย ออกมาหลายเหลือแล่ จงคอยเลี้ยงพ่อแม่ และลุงตา จงคอยเลี้ยงทาสีทาสาและข่อยข้า จงคอยเลี้ยงช้างม้าและงังควาย อย่าได้บก เป็นหาดอย่าได้ชาดเขินเป็นวัง สัพพะกาลัง นะ ขียันติ ก็ยังเต็มดีดังเก่า อมสิทธิสะหม
อมชะชื่น น้ำไหลลื่นล้นเหนือแผ่นธรณี มาแต่อะโนมาทสะนที น้ำก็ไหลกอดเกี้ยวเมือขวา ปวุตติ คงคา ไหลมา ซีซั่ว ไหลผ่าป่าดงดอน นามกรชื่อว่า พระพุทธคุณ ไปเป็นอูบแก้วมุ่งคำ น้ำทิพย์บ่อทอง ฟองฟาดต้อง ทักขิณี ปัญจนที น้ำอันนี้กะมี 5 แม่น้ำ อันใหญ่เหลือหลาย ชื่อว่า อะโนมา คุงคา ยะมุนา อาเจระวะดี มะหิสสาสะระภู อากรแก้วแกมคำเดียระดาษ หยาดทั่วพื้นชื่นใสงาม อันไหลหลามมาด้วยหมู่อีแข้และมังกร สอนลอนเป็นที่อยู่ แห่งหมู่มัจฉาพอฮ้อย กูจักหดคีงคนแต่ละน้อย ให้ได้เงินคำเสื้อ และผ้ามามากเหลือหลาย ทั้งงัวควายเกิดมาพอพันแม่ จงค่อยแผ่ไปฮอดทิพพะห้องหนใด ให้ได้ดังคำคะนิง สัพพโรคาระงับ โยวินา วินาส อุบาทว์ สะหายะฯ
อมส้มป่อย กูบ่ว่าส้มป่อย กูสิว่าส้มสาลา กูจักสบใส่ข้างๆก็หันหน้าต่าวคืน กูจักสบใสคนๆ ก็ย่าน กูจักสบใส่ผีๆ ก็ฟ่าย กูจักสบใส่มนต์ยำและยาแฝด ยาแฝดช้างหมู่เสน่ห์ก็หายเหมิดช้ำ กูจักสบใส่น้ำ น้ำก็เฟือนฟาดทั้งวัง กูจักสบใส่ปลาปลาก็ผ่ายหนีจากน้ำ กูจักสบใส่ผีเชื้อน้ำ ก็ล่วงหนีฮอดเมืองจีน พอเมื่อตาวันเที่ยงก็มีหมู่มัจฉา สังขยาแลฮ้อย นาคบ่น้อยกะมาอยู่อาศัย น้ำไหลไปทั่วห้อง ไปทั่วจักกะระชมพู คนทั้งหลายเห็นก็ยินดีชมชื่น คนอยู่ในแผ่นพื้นธรณีชมชื่นยินดี อาบแล้วหิ้วหาบเอาหนี น้ำอันนี้บ่ห่อนบกเป็นหาด น้ำอันนี้บ่ห่อนขาดแห้งได้สักยาม ดูใสงามแวนวิเศษ กูจักหดสรงเกษพระยาอินทา กูจักหดท้าวพระยาและเสนาอามาตย์ ใจฉลาด และองอาจสู่สงครามให้เขาข้ามพร้อมพรั่งปูนเปรียบดั่งท้าวมโหสถ
ผู้ผากกฎด้วยปัญญาเป็นอำนาจ น้ำอันนี้บ่แม่นน้ำซากน้ำดาย น้ำอันนี้ก็หากได้มาแต่ปู่พระเจ้า ฤาษี กูจักหดคีงคนแล
ไห้ได้เงินและผ้า ได้มามากเหลือหลายทั้งงัวควายเกิดมาพอพันแม่ ค่อยแผ่ไปฮอดทิพพะห้องหนใดให้ได้ดั่งคำคะนึง
สัพพะโรคา ระงับ สัพพะ ภะยา ระงับ โยวินาวินาส อุบาทว์ สหายวะ อมส้มป่อย กูบ่ว่าส้มป่อย กูจักว่าส้มสาลิถี
กูจักสบใส่ช้าง ช้างก็เกิดเป็นช้างเผือก และพรายวรรณ กูจักสบใส่ม้า ม้าก็เป็นม้าพลาหก กูจับใส่ควาย ควายก็เกิดมาเป็น
ควายเขาแก้ว กูจักสบใส่ไม้ ไม้ก็เกิดมาเป็นต้นพร้าวและลำตาล กูจักสบใส่สาว สาวก็เข้ามาสู่ กูจับสบใส่ชู้ ๆ ก็เข้ามาหา
อมพุทโธ มหาพุทโธ กูจับสบใส่พระยา ๆ ก็ได้ขึ้นนั่งแท่นแก้ว กูจับสบใส่ช้าง ช้างก็เข้ามาแทนควาญ กูจับสบใส่ชู้ ชู้ก็เข้ามาหา กูจับสบใส่สวนๆ ก้เต็มด้วยหมากไม้ กูจับสบใส่เทพถ่อนไท้ ๆ ก็มาไห้พร
อมอินทา มหาอินทา ให้เจ้าลงมาเอาน้ำพุทธาภิเสก อนันต์เนกฝูงเผดและผี ของบ่ดีไห้หายเบิดเกลี้ยง ให้เจ้าลงมาเลี้ยง
ฝุงหมู่ผู้คน สาละวนจี่ใจ้ จงให้แก้คีงบาง
เผิ่นใส่หว่านก้านหนา กูแก้กูสา
เผิ่นใส่ยาก้านก่ำ กูแก้กูสา
เผิ่นใส่หุ่นฝังฮอย กูแก้กูสา
คีงผอมเหลืองเป็นพยาธิฮ้าย กูแก้กูสา
เคราะห์ฮ้ายคาดเถิงคีง กูแก้กูสา
เห็นลางหมาและฟานเห่า กูแก้กูสา
มีนกเค้าฮ้องกูกเอาขวัญ กูแก้กูสา
ของบ่ควรตกกลางบ้าน กูแก้กูสา
เห็นลางงูและหนอนไต่ กูแก้กูสา
หนึ่งข้าวเหลืองเป็นเลือด กูแก้กูสา
กูจักสาเมือภูเขาขัน กูจักสาเมือน้ำเขาเขียว กูจักปัดจังไฮ จังไฮก็หาย กูจักปัดพายๆ ก็หาย สะระณัง สัพพะเคหัง
พละตะระจิตตะ อมหุลู หุลู สะวาหายะ

พระอาทิตย์เทวา ท้าวเทพผู้มีฤทธี จงเสด็จลงมาเสวยอายุคุ้มธาตุ เจ้าหมู่นี่ทั้งหกพระองค์ จงเวียนเลียนล้อม ครอบ ธะนู มังกรกุมภ์มีน เมษ พฤษภ (อ่านว่า พึดสบ) มิถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ตุล พฤจิ(อ่านว่า พึดจิ) ใน 12 ราศีปีนี้เจ้าตนหมู่นี้ ต้องเคราะห์ต้องโภย ต้องภัย ต้องเสนียดจังไฮ ต้องเคราะห์ตัวใดๆ ก็ดี วิญญาณสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา สะวะหายวะ
พระจันทะเทวา ท้าวเทพผู้มีฤทธี จงเสด็จลงมาเสวยอายุคุ้มธาตุ เจ้าหมู่นี่ทั้งสิบห้าพระองค์ จงเวียนเลียนล้อม ครอบ ธะนูมังกร กุมภ์มีน เมษ พฤษภ (อ่านว่า พึดสบ) มิถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ตุล พฤจิ(อ่านว่า พึดจิ) ใน 12 ราศีปีนี้ เจ้าตนหมู่นี้ ต้องเคราะห์ ต้องโภย ต้องภัย ต้องเคราะห์เสนียดจังไฮ ต้องเคราะห์ตัวใดๆ ก็ดี วิญญาณสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา สะวะหาวะ
พระอังคราเทวา ท้าวเทพผู้มีฤทธี จงเสด็จลงมาเสวยอายุคุ้มธาตุ เจ้าหมู่นี่ทั้ง 8 พระองค์ จงเวียนเลียนล้อม ครอบ ธะนูมังกร กุมภ์มีน เมษ พฤษภ (อ่านว่า พึดสบ) มิถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ตุล พฤจิ(อ่านว่า พึดจิ) ใน 12 ราศีปีนี้ เจ้าตนหมู่นี้ ต้องเคราะห์ ต้องโภย ต้องภัย ต้องเคราะห์ขี้เกียจจังไฮ ต้องเคราะห์ตัวใดๆ ก็ดี วิญญาณสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา สะวะหาวะ
พระพุธเทวา ท้าวเทพผู้มีฤทธี จงเสด็จลงมาเสวยอายุคุ้มธาตุ เจ้าหมู่นี่ทั้ง 17 พระองค์ จงเวียนเลียนล้อม ครอบ ธะนูมังกร กุมภ์มีน เมษ พฤษภ (อ่านว่า พึดสบ) มิถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ตุล พฤจิ(อ่านว่า พึดจิ) ใน 12 ราศีปีนี้ เจ้าตนหมู่นี้ ต้องเคราะห์ ต้องโภย ต้องภัย ต้องเคาะห์ขี้เกียจจังไฮ ต้องเคราะห์ตัวใดๆ ก็ดี วิญญาณสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา สะวะหายวะ
พระพฤหัสเทวา ท้าวเทพผู้มีฤทธี จงเสด็จลงมาเสวยอายุคุ้มธาตุ เจ้าหมู่นี่ทั้ง 19 พระองค์ จงเวียนเลียนล้อม ครอบ ธะนูมังกร กุมภ์มีน เมษ พฤษภ (อ่านว่า พึดสบ) มิถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ตุล พฤจิ(อ่านว่า พึดจิ) ใน 12 ราศีปีนี้ เจ้าตนหมู่นี้ ต้องเคราะห์ ต้องโภย ต้องภัย ต้องเคาะห์ชี้เกียจจังไฮ ต้องเคราะห์ตัวใดๆ ก็ดี วิญญาณสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา สะวะหายวะ
พระศุกร์เทวา ท้าวเทพผู้มีฤทธี จงเสด็จลงมาเสวยอายุคุ้มธาตุ เจ้าหมู่นี่ทั้ง 21 พระองค์ จงเวียนเลียนล้อม ครอบ ธะนูมังกร กุมภ์มีน เมษ พฤษภ (อ่านว่า พึดสบ) มิถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ตุล พฤจิ(อ่านว่า พึดจิ) ใน 12 ราศีปีนี้ เจ้าตนหมู่นี้ ต้องเคราะห์ ต้องโภย ต้องภัย ต้องเสนียดจังไฮ ต้องเคราะห์ตัวใดๆ ก็ดี วิญญาณสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา สะวะหายวะ
พระเสาร์เทวะ ท้าวเทพผู้มีฤทธี จงเสด็จลงมาเสวยอายุคุ้มธาตุ เจ้าหมู่นี่ทั้ง 10 พระองค์ จงเวียนเลียนล้อม ครอบ ธะนูมังกร กุมภ์มีน เมษ พฤษภ (อ่านว่า พึดสบ) มิถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ตุล พฤจิ(อ่านว่า พึดจิ) ใน 12 ราศีปีนี้ เจ้าตนหมู่นี้ ต้องเคราะห์ ต้องโภย ต้องภัย ต้องเสนียดจังไฮ ต้องเคราะห์ตัวใดๆ ก็ดี วิญญาณ สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา สะวะหายวะ
พระราหูเทวา ท้าวเทพผู้มีฤทธี จงเสด็จลงมาเสวยอายุคุ้มธาตุ เจ้าหมู่นี่ทั้ง 17 พระองค์ จงเวียนเลียนล้อม ครอบ ธะนูมังกร กุมภ์มีน เมษ พฤษภ มิถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ตุล พฤจิ ใน 12 ราศีปีนี้ เจ้าตนหมู่นี้ ต้องเคราะห์ ต้องโภย ต้องภัย ต้องเสนียดจังไฮ ต้องเคราะห์ตัวใดๆ ก็ดี วิญญาณสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา สะวะหายวะ
อมน้ำบ่อแก้วไหลหลั่งมา สามพันคนกินบ่มีบก หกพนคนกินบ่มีเสี้ยง กินอิ่มแล้วน้ำบ่อแก้วก้ไหลหลั่งลงมา อมอุอะมุมะมูลมา