หมากหูลิง

หมากหูลิง แต่ละถิ่นเอิ้นบ่คือกันเด้อครับ บ้านเจ่าเอิ้นหมากหยัง

ไผเคยกินแหน่น้อ เปรี้ยวๆ ส้มๆ จิ้มกับเกลือ

เป็นยาระบายตั้วเพิ่นว่า กินแล้วจู๊ด ๆ

หมากหูลิงหมากหูลิงหมากหูลิง