แม่น้ำทั้งห้า
โอมสีสี สิทธิอุทกัง น้ำออกบ่อเย็นดี ไหลออกมาแต่ปาก ราชสีห์ตัวองอาจ ไหลออกมาแต่ปากช้างแก้วแก่น กุญชรัง นขียันติ บ่ห่อนบกเป็นหาด บาห่อนขาดเป็นวัง สัพพกาลัง ยังเต็มดีดั่งเก่า โอมสีสี สิทธิอุทกัง น้ำออกบ่อเย็นเยือไหลออกมาแต่ปากเสือตัวองอาจ ไหลออกมาแต่ปากงัวอุสุภราช แม่งัวงาม นขียันติ บ่ห่อนบกเป็นหาด บ่ห่อนขาดเป็นวัง สัพพกาสัง ยังเต็มดีดังเก่า โอมสีสี สิทธิอุทกัง น้ำออกบ่อซึมทราย ออกมาหลายเหลือแหล่ แผ่ไปฮอดทั่วท้องสากลชมพู ยูถ่างสัตว์ทั้งหลายสำบายบานชมชื่น ละลื่นธรณีลอยลงอาบ ตักหาบหิ้วแลแบกเอาหนี น้ำอันนี้ยังเต็มดีดังเก่าดูบ่เศร้าไสสีงามวิเศษ กูจักฮดเกษเกล้าอินทรา กูจักฮดหัวท้าวพญา พญาก็ได้เป็นพญจักรรดิราช เป็นอาจแก่คนทังหลาย กูจักอาบฝูงรี้พลแลช้างม้า ไห้แกล้าในสงครามอย่ากลัวขามเป็นดั่งช้างฉัตทันต์แลอุโบถไห้ปรากฏเป็นดั่งม้าอาชานัย กูจักฮดสีคันชัยแลเครื่องคุดจักราวุธผาบอนตาย น้ำอันนี้บ่แม่นน้ำช้าน้ำดายน้ำอันได้แต่ปู่พระเจ้าสองสี ยืนพันปีให้มาอาบ กูจักอาบคิงกูแลทีไห้มีอายุหมั้นยืนยาวเถิงฮ้อย กูจักอาบคิงกูแลน้อยให้ได้เสื้อผ้ามากเหลือหลาย งัวควายเกิดมาพอพันแม่ กูจักแผ่ไปทิศาหนใด เพื่อกูได้กินน้ำใจใคร่พญาอินทากาละนิมิต สัพพิทธิพระพร สัพพทุกขา สัพพโรคา วินาสหายะ
มนต์น้ำทั้งห้านี้ เป็นมนต์ที่ดีใช้ทำน้ำมนต์รดเสาเรือนในเวลาปลูกเรือนใหม่ เวลาจะไปรบทัพจับศึก ทำน้ำมนต์รดเพื่อความสวัสดีมีชัย หรือทำมาค้าขาย ประสพโชคลาภ