น้ำส้มป่อยสะระตะ
โอมส้มป่อยกูบ่ว่าส้มป่อย กูว่าส้มสะระตะ กูจักสาเสกแล้ว เป็นน้ำกัดเหล็กกัดทอง ฝูงจองวองตัวมาเป็นแสด กูแก้กูสา บิดคิงนอดแนดเพิ่นว่าแสดงู กูแก้กูสาฮู้วุนวูเพิ่นว่าแสดนกเค้า กูแก้กูสาฮู้จกฮู้ท่าวเพิ่นว่าแสดสาวแม่หม่าย กูแก้กูสาฝูงแสดฮ้ายแสดแม่อยู่กรรม กูแก้กูสาฮู้ถีบฮู้ทำแสดฟานถืกแฮ้ว กูแก้กูสา ฮู้กัดกัดแข่วแสดซากหมาไน กูแก้กูสา ตาเหลือดไวแสดแหลวแลแสดฮุ้ง กูแก้กูสาฮู้สดุ้งแสดไข่มดแดง กูแก้กูสา หมอสะเดียงสอนกูแต่เค้า ฝูงหมอเฒ่าเป็นพ่อครูสอน กูนี้เดินโคจรเป็นเอก ขี่ช้างคิริเมฆตัวปากท่อฟ้า หน้ากูใหญ่ทั่วนางธรณี กูนี้มีฤทธีท่อเทวดาตากูฮ้อนดั่งไฟ สรรพแสดทั้งหลาย กูแก้กูปัด แสดดินแลแสดหญ้า กูแก้กูปัด แสดไฟฟ้าแลแสดหมอกแสดลม กูแก้กูปัด แสดคมแลแสดจาก กูแก้กูปัด แสดนาคแลแสดเสือ กูแก้กูปัดแสดเฮือแลแสดเงือก กูแก้กูปัด แสดตาเหลือกแลแสดไฟ กูแก้กูปัด ไฟไหม้แขนกูยาด ฃี้ซีแต่แถนลงมา เช่นสรรพแสดทั้งหลาย สะเด็นสะดอนพังสวาหับ
มนต์น้ำส้มป่อยสะระตะนี้ ใช้ทำน้ำมนต์ลดไข้สะเดาะเคราะห์แก้แสดแก้จร แก้แม่อยู่กรรม เป่าแม่กำเลิด เป่าพาย แก้ผีไท้ผีแถน เครื่องทำน้ำมนต์ให้ทำเหมือนน้ำส้มป่อยไฟแล
น้ำส้มป่อยไฟ
โอมสีสี โอมใสใส ส้มป่อยไฟพระเจ้าเมตตรัยตนวิเศษ กูจักสาเกษเกล้าปาระมี กูจักสาใส่ตาผีหุงแลผีห่า ก็ให้สูหนีเสียมื้อนี้วันนี้ กูจักสาใส่ตาผีป่าแลผีดง ผีภูผีผาแลผีถ้ำ ก็ให้สูหนีเสียมื้อนี้วันนี้ กูจักสาใส่เงือกเจ็ดหัวห้าหาง ก็ให้สูหนีเสียมื้อนี้วันนี้ กูจักสาใส่นางสี่หัวห้าเกล้า ก็ให้สูหนีเสียมื้อนี้วันนี้ จูงขวัญแลจูงโลงชนโคนแลปลวกขึ้น ก็ให้สูหนีเสียมื้อนี้วันนี้ คือว่าสรรพเคราะห์ทั้งหลาย มีฮุงกินน้ำใต้ สีกแลฟ้าผ่าหลังเฮือน งูเหลือมขึ้นหลังพอฮ้อย งูน้อยขึ้นหลังเฮือนพอพัน เผิ้งต่อแลแตนเหลือง คนขวางมีทุกแห่ง แมงวันเขียวขี้ใส่แอ่งกลางคีไฟ หมาจังไฮออกลูกใต้ล่าง ช้างผูกไว้ในป่ามาเฮือน ฟานโตนแลนกเค้า ฮ้องกูกเอาขวัญ นอนกลางคืนกลางวันใหล สดุ้งตื่นไปบ่อนอื่นพบอันเข็ดอันขวาง พญาอินทร์เอยมายื่นใบยม ให้ผู้ข้าแด่เนอ พญาพรหมเอยมายื่นใบหนาดให้ผู้ข้าแด่เนอ ทางนี้บ่แม่นทางสู่ท่อง ป่องนี้บ่แม่นป่องสูเทียว สูเหลียวมาให้ตาสูแตก ตั้งแฮกแต่วันนี้ให้คนกูอยู่วุฒิศรีสวัสดี วโร วรัญญู วรโท วราหโร อนุตตโร ธัมมวรัง อเทสหายะ
มนต์น้ำส้มป่อยไฟนี้ใช้สะเดาะเคราะห์ทุกอย่าง ยกครูวันอังคาร คายขัน 5 ขันหมากเบ็งซ้ายขวา เทียนค่าศอกค่าคิง หมากส้มป่อย 7 ฝักๆล่ะ 7 ข้อ ว่านไฟ 7 ฝาน ขมิ้นขึ้น 7 ฝาน หมากหูด 7 ฝาน หมากคำชะลด 7 ใบ ว่านชน 7 ฝาน ใบเงินใบ