เริ่มแล้ว สำหรับงานอุปสมบทหมู่ แห่นาคโหด ของชาวบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว ชุมชนเก่าแก่ เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอภูเขียวเก่า ผู้ว่าฯ เตรียมผลักดัน และพัฒนารูปแบบการจัดงาน ให้หลากหลาย หาเอกลักษ์เด่น ออกมาโชว์นักท่องเที่ยวมากขึ้น

โดยเฉพาะงานประเพณีบุญเดือนหกหรือประเพณีงานบวชนาค เพื่อสืบทอดและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับชาติไทย เชื่อกันว่า แคร่ เป็นตัวแทนของแม่ ครั้งที่แม่คลอดลูก จะนั่งบนแคร่เล็กๆ เพื่ออยู่ไฟ ดังนั้นตอนลูกโตขึ้น จึงบวชทดแทนพระคุณแม่ แรกๆ ก็แห่ธรรมดา แต่บังเอิญมีคนนึกสนุก โยกคานหามเล่น ทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าสนุกสนาน ตื่นเต้นดี จึงปฎิบัติกันเรื่อยมา นับเวลาได้ 40 กว่าปีแล้ว นับเป็นประเพณีที่แปลกจากที่อื่น เป็นความเชื่อของชาวบ้าน โดยเชื่อว่า เมื่อมีลูกชายถึงวัยที่ต้องบวชเรียน จะต้องผ่านกระบวนการแห่นาคแบบพิสดาร หรือแบบโหดๆ เพื่อทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจ จนได้ชื่อว่าชายหนุ่มคนใด ไม่ผ่านไม้คานหาม จะใช่ลูกบ้านโนนเสลา จึงเป็นประจำทุกปี และมีมานาน

หลังจากนาคขอขมา บอกกล่าวศาลปู่ตาแล้ว หมอพรามณ์ ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญนาคตามประเพณี จากนั้นหนุ่มๆ ชายฉกรรฉ์ ช่วยกันนำนาคขึ้นขี่หลัง เดินลงจากศาลาพิธี ไปขึ้นแคร่ หรือเสลี่ยง มีคานหามทำจากไม้ไผ่ แต่ละแคร่ นาคขึ้นนั่งได้ 1-2 คน จากนั้นจะหาม แห่ออกจากวัดตาแขก ไปรอบหมู่บ้าน มีขบวน นางรำ เดินแห่ นำหน้าขบวน อย่างสนุกสนาน และที่เป็นตำนานแห่นาคโหดก็คือ ขณะแห่นาคไปรอบหมู่บ้าน คนหามแคร่ จะพร้อมใจกันโยกคานหาม ในท่าพิสดารต่างๆ บางครั้งก็ยกขึ้นสูงสุดแขน บางครั้งก็เอียงซ้าย เอียงขวา และที่เสียวสุดๆ เป็นการโยกขึ้น โยกลง อย่างรุนแรง 2-3 ครั้ง ทำให้นาคที่นั่งบนแคร่ แทบจะลอยละลิ่วตามแรงโยก ตรงนี้เองเป็นจุดที่สร้างความตื่นเต้นหวาดเสียว ให้กับผู้ชม ทำให้ปีนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินทางมาชมกันอย่างหนาตาเป็นพิเศษ

The young men have to hang on for dear life as the bamboo stretcher is shaken violently, up & down & side to side. The 4 hour parade is like an endurance test. If they don’t fall off, then it must mean they really want to be a monk. Many Thai men become monks because it’s expected of them. The men of Ban Non Salao have to show real intent.


ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว

ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว

ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว


ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว


ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว


Before the ordination ceremony, the nine young men go to pay respect at the village shrine


ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว


ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว


ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว


One of the customs in Ban Non Salao before the ordination ceremony is to offer a Mon Khit (หมอนขิด), a Thai style pillow


ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว


ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว


ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว

A Thai grandma flashes me the "Carabao" sign & gives a toothless grin.

ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว

เครดิตภาพประกอบจากคุณ Richard Barrow
โค้ด PHP:
https://www.facebook.com/richard.thailand?fref=ts 
ข้อมูลที่มา
โค้ด PHP:
http://pr.prd.go.th/chaiyaphum/ewt_news.php?nid=1302 
Bump: The bamboo stretchers that the young men have to ride for 3 hours. If they fall off they cannot become a monk. Easy?

แคร่สำหรับนาคนั่ง
ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว


ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว


Wrist binding ceremony (พิธีบายศรีสู่ขวัญ) where elders tie white string around the wrist of the men becoming monks

ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว


ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว

ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว


The nine young men passed the “endurance test” yesterday & they were finally ordained as monks at 4am. There were no broken bones, but this one looked like he had been through the wars.


ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว


ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว