โปรแกรมฟรีที่ใช้งานได้ง่ายๆ ทำให้คุณ ๆ ได้ดาวน์โหลดวีดีโอจาก youtube เป็น mp3 ทั้งเพลย์ลิสต์

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=a-pEUujMWVw