มีคนมาวอนเว้า คำผญามันกะหม่วน
ชวนกันมาพี่น้อง อย่าลืมถิ่มปล่อยปะ
ข่อยกะเขียนเจ้ากะแต้ม แนมอ่านกะนวลหู
ดูยังมีมนต์ขลัง อีสานยังบ่ทันล้า
ผญายังมีไว้ ให้คนหลังยังได้อ่าน
มูลกะยังคู่บ้าน อีสานก้ำบ่เสื่อมสูญ...พะนะ