ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


[MUSIC]http://audio.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=12393[/MUSIC]


Cr. http://audio.palungjit.org/f106/ตนแล...น-2281.html