ไม่ผลักไส ไม่ใฝ่หา โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล


พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วัดป่าสุคะโต ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ


[MUSIC]http://audio.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=21843[/MUSIC]

Cr. http://audio.palungjit.org/f106/ไม่ผ...า-3384.html