โดย พระเทพภาวนาวิกรม วิ.
วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=ExcPmJAxSa0

Cr. https://www.youtube.com/watch?v=ExcPmJAxSa0ภาพธุดงค์ฯ ครั้งที่ 20011 หลวงพ่อพระครูศรี จาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 19

011 หลวงพ่อพระครูศรี จาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 19