โดย พระเทพภาวนาวิกรม วิ.
วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=Vv43M5AHkT0

Cr. https://www.youtube.com/watch?v=Vv43M5AHkT0


ภาพธุดงค์ฯ ครั้งที่ 20


016 หลวงพ่อพระครูศรี จาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 19