โดย พระเทพภาวนาวิกรม วิ.
วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=e6sC4amVBzE

Cr. https://www.youtube.com/watch?v=e6sC4amVBzEภาพธุดงค์ฯ ครั้งที่ 20


017 หลวงพ่อพระครูศรี จาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 19