โดย พระเทพภาวนาวิกรม วิ.
วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=gidoGO2ka-w

Cr. https://www.youtube.com/watch?v=gidoGO2ka-w

ปักกลดข้ามปี 2559

ปฎิบัติธรรมข้ามปีวัดปราสาทดิน

ปฎิบัติธรรมข้ามปีวัดปราสาทดิน

ปฎิบัติธรรมข้ามปีวัดปราสาทดิน