ประกาศสงกรานต์
จุลศักราช 1378 พุทธศักราช 2559

.........
ปีวอก อัฐศก จันทรคติเป็น ปกติมาส อธิกวาร สุริยคติเป็น อธิกสุรทิน
วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันพุธที่ 13 เมษายน เวลา 20 นาฬิกา 36 นาที 36 วินาที จันทรคติ ตรงกับ วันพุธ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีวอก
นางสงกรานต์นามว่า มณฑาเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกจำปา อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย
หัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม หัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร(นอนลืมตา) มาเหนือหลังคัสพะ(ลา) เป็นพาหนะ
เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ จันทร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้
ฝนตก 500 ห่า
ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า
ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า
ตกในมหาสมุทร 100 ห่า
ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า
เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ วาโย(ธาตุลม) น้ำพอประมาณ พายุจัด
เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีวอก นาคราชให้น้ำ 2 ตัว ทำนายว่า
ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมากแล ฯ
เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ
ลาภะ
ข้าวกล้าในนา จะได้ 10 ส่วน เสียเพียงส่วนเดียว
ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์
ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุข ฯ
วันเถลิงศก ตรงกับ วันเสาร์ที่ 16 เมษายน
เวลา 0 นาฬิกา 34 นาที 12 วินาที