ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=TrpvByB9hCw

การเชื่อมโยงใช้งานทรัพยากรร่วมกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน android แบบง่ายๆด้วยโปรแกรม Sidesync ที่จะทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์ PC กับ smartphone ง่ายขึ้น