หลงลืมใจ ไผคนนั้น ที่ฮักกัน วันก่อนเก่า หลงลืมเรา เซาคิดพ้อ หล่ะบ้ออ้าย กายล่วงเลย

คนหนึ่งเคย เกยคางไกล้ ยิ้มหวานไส่ ในแววตา พร้อมภาษา จากคำฮัก มาทักทาย บ่เคยแล้ว

ให้เป็นแนว แววคิดพ้อ กับวันก่อ ต่อความหวัง มีพลัง ทั้งแรงใจ ว่าสู้ไหว ทุกความท้อ

ลืมหล่ะบ้อ น้อคนนั้น คนช่างฝัน ปั้นคำกล่าว ไปมีสาว ซาวแนบข้าง คนทางนี้ หากแม่นลา

ส่งเฟสหา ป๋าคำเว้า เฝ้าส่งไลน์ ป้ายคำห่วง ใจหนึ่งดวง ป่วงนำอ้าย ตั้งหลายมื้อ ดื้อคักคน

หากบ่สน จนเบือนหน้า กะให้ว่า มาจักคำ อย่าใจดำ ทำเมินเฉย โปรดเฉลย แน่เด้ออ้ายยยยย

จาก : น้องแพรจา (ฝากมาโพส)