ยามเมื่อ เดือนสามค้อย ลมวอยๆพัดใบหมาก
ใจอ้ายหากห่วงน้อง คะนิงล้ำฮ่ำเพิง

นิททะเนิ้ง นอนอยู่เอกา
แนมจันทาทอแสง แฮ่งคะนิงนำน้อง
นวลละอองละออหน้า อินทิราแต้มแต่ง คำเอย
เจ้าสิแงงเบิ่งฟ้า คะนิงหน้าบ่าวพี่ซาย บุเด

ฮู้บ่นอ ว่าอ้าย นอนนั่งบ่มีสุข
ใจหาก ทรมานทุกข์ ท่อทะลอนทะลายเยื้อน
คืนใด..เดือนลาฟ้า ปานนางลาจากพี่
ดวงฤดีหม่นเศร้า แท่นอเจ้าแจ่มพระจันทร์ พี่เอยฯ

คิดฮอด..ผู้ลางคน เดนอคิดฮอด..ผู้ลางคน เดนอคิดฮอด..ผู้ลางคน เดนอคิดฮอด..ผู้ลางคน เดนอคิดฮอด..ผู้ลางคน เดนอ