หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัตหีบ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัตหีบ

หาดลูกลม (ลูก-ลม)เป็นหนึ่งในชายหาดบนเกาะแสมสาร ที่มีบรรยากาศเงียบสงบ
และทัศนียภาพที่สวยงามจริงๆ น้ำทะเลสีครามสดใส มองเห็นเรือยาง แล่นอยู่ในทะเล
หาดทรายขาวละเอียด และมีจุดดำน้ำ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัตหีบ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัตหีบ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัตหีบ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัตหีบ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัตหีบ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัตหีบ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัตหีบ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัตหีบ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัตหีบ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัตหีบหาดลูกลม เกาะแสมสาร สัตหีบหาดลูกลม เกาะแสมสาร สัตหีบหาดลูกลม เกาะแสมสาร สัตหีบหาดลูกลม เกาะแสมสาร สัตหีบ