สวัสดีงามๆคะพี่น้องบ้านมหาทุกท่าน นานๆมาครั้งคงไม่ว่ากระไรกัน เพราะว่าไม่มีอะไรจะโพสคะ
พอดีได้คลิปวิดิโอเพื่อนส่งมาให้ดูทางเมลล์ น่าสนใจ แอนด์ อเมซิ่งกับประเทศที่ตั้งอยู่เส้นศูนย์สูตร
ของโลกจะผ่านเคนยาและแทนซาเนีย เค๊าทดลองการหมุนของน้ำ เหนือ ใต้ กลาง เส้นศูนย์สูตร

The equator line


เส้นศูนย์สูตร มีความสําคัญอย่างไร
เพื่อใช้อ้างอิงตำแหน่ง สถานที่สำคัญต่างๆบนโลกนี้ และที่สำคัญเส้นศูนย์สูตร ยังเป็นสิ่งบ่งบอกอุณภูมิอากาศของแต่ละประเทศ
ซึ่งประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร จะเป็นประรเทศที่มีอากาศร้อน เพราะเส้นศูนย์สูตร อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาที่สุดนั่นเอง
ส่วนประเทศที่อยู่ห่างเส้นศูนย์สูตรจะเป็นประเทศที่มีอากาศอบอุ่น

อเมซิ่ง ! เส้นศูนย์สูตรมีความสำคัญอย่างไร

อเมซิ่ง ! เส้นศูนย์สูตรมีความสำคัญอย่างไร


ประเทศไทยของเรา อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร ประมาณ 15 องศา ส่วนประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มีเส้นศูนย์สูตรพาดผ่านได้แก่ เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย, เกาะบอร์เนียว (ในพื้นที่ 3 ประเทศ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย)
และ เกาะโมลุกกะ ประเทศอินโดนีเซีย