รศ.ดร.สมพนธ์ หัวหน้าโครงการวิจัยผักและผลไม้ไทยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำการวิจัยผักและผลไม้ไทย
ตามตลาดสดและห้างสรรพสินค้าจะราคาถูกหรือแพงพบว่าสารตกค้างปนเปื้อนมากเท่าๆกัน ทำอย่างไรเมื่อเรา
จะนำมาทำอาหารลดการเสี่ยงมะเร็งให้น้อยลง เพื่อสุขภาพและป้องกันสารเคมีปนเปื้อนเรามาดูคลิปกันเลยค่ะ