ชอบดูสวนผักออกแกนิท ผักหลังบ้านน้องจ๋าคะ
น้องเค๊าดูแลผักเป็นอย่างดี น่ารักม๊ากกกกน้องจ๋า