ในขณะคนอื่นเดินดูเดินชมบรรยากาศรอบๆ แต่ผมมายืนเดินวนดูดินดูชุดดินที่ตั้งแสดงไว้ที่โครงการช่างหัวมันดูแล้วก็คิดตามว่าในหลวง ร9 พระองค์ท่านอยากจะบอกอะไรกับเรากับประชาชน ผมเห็นเขาขุดดินไถนาที่ไหนก็มักจะแวะดูดูแล้วก็ถามตัวเองว่าดูดินแล้วได้อะไร มีอะไรในดิน

ดินดี ดินดาน

ในที่สุดก็มีอะไรในดินให้สงสัย ผมเห็นดินในนาแปลงหนึ่งของพ่อตาที่ถูกไถแต่ไม่ถูกไถ รถไถนาขนาดสี่สิบเจ็ดแรงงม้าไถนาไถดินแต่ไถไม่เข้าครับ ดินด้านล่างที่อยู่ลึกจากหน้าดินลงไป่ราวสองนิ้วมือเป็นดินดานเป็นดินที่แข็งมากดินแข็งแบบนี้จะปลูกข้าวทำนาให้ได้ผลผลิตเยอะๆ ได้อย่างไร แล้วก็มีคำถามย่อยตามมาอีกหลายๆ คำถาม

ดินแบบนี้เหมาะกับการทำการเกษตรแล้วหรือยัง ?

ดินแบบนี้จะมีแร่ธาตุที่เหมาะกับการทำเกษตรหรือไม่ ?

ดินแข็งอย่างนี้น้ำจะซึมลงข้างล่างได้ไหม ?

ถ้าดินแบบนี้เรียกว่าดินดี เราก็ทำการเกษตรปลูกข้าวปลูกพืชต่อไป แต่ทำไมได้ข้าวน้อยจัง

และถ้าดินแบบนี้เรียกว่าดินไม่ดีไม่เหมาะกับการปลูกพืชละ จะแก้ไขอย่างไร ?

ครับมีคำถามมากมายเกี่ยวกับดิน

ดินดี ดินดาน

ดินดี ดินดาน

ตัวอย่างดินจากอีกมุมหนึ่งที่เขาหินซ้อนลักษณะเป็นดินทรายแต่ก็ปลูกถั่วลิสงได้เก็บฝักผล
ผมผ่านไปเที่ยวเห็นพี่ๆ กำลังถอนและนั่งเก็บฝักถั่วลิสงเลยจอดรถลงไปซื้อแล้วสังเกตุดูดินเป็นดินทรายเหมือนทรายผสมคอนกรีตแต่พืชผักก็งามดีครับ

ดินดี ดินดาน

ดินที่อำเภอประโคนชัยบริเวณทุ่งนาที่มีการเช่าปลูกแตงโมเมื่อปีก่อน ลักษณะดินเหมือนจะเป็นดินที่ดี

ดินดี ดินดาน

ดินที่ผมขุดขึ้นมาจากรูปูนาลักษณะเป็นดินเหนียว หน้าแล้งจะแข็งขุดด้วยจอบเสียมไม่ไหว

ดินดี ดินดาน

ดินดี ดินดาน

ดินร่วนปนทรายในนาอีกตำบลหนึ่งของอำเภอประโคนชัย ปลูกมันแกวมันเพาคงจะหวานดี

ดินดี ดินดาน

ดินดี ดินดาน

นี่ก็ตัวอย่างดินในอีกมุมหนึ่งของตัวอำเภอประโคนชัย ดูด้วยตาเหมือนจะเป็นดินที่ดีมากๆ เช่นกัน

ดินดี ดินดาน

ดินในนาข้าวหลังเก็บเกี่ยวที่ผมไปเปิดหากบเขียดและรูปูแต่เจอไส้เดือนตัวเล็ก


ครับเป็นตัวอย่างดินเพียงเล็กน้อย มีโอกาสผมจะถ่ายรูปมารวบรวมเพิ่มไว้ครับ เผื่อใครที่สนใจ