อุกธาตุ อุกอั่ง อุกอั่งเอ้า คืออะไร?

อุกธาตุ หมายถึง จุกในอกจ่อหล่อ

อุกอั่ง แปลว่า กลุ้มใจ คับแค้นใจ อาการอัดอั้นตันใจ

อุกอั่งเอ้า แปลว่า กลุ้มใจ คับแค้นใจเป็นอย่างมาก