ยืนข้างรั้วบ้านงาน ร้าวรานนัก
ด้วยความรักสองเราแหลกสลาย
เขาได้เจ้าคนดีเคียงข้างกาย
แต่ตัวอ้ายพ่ายรักหักใจลา


อวยพรข้างรั้ว อวยพรข้างรั้ว


[wma=180,70]http://banhad.googlepages.com/Ueypornkaang.wma[/wma]