ตรวจผลสอบ-มสธ.-ผลสอบ-มสธ.

การลงทะเบียน
ชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบภาคพิเศษ
ชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบภาคการศึกษา

รับคำร้องทางอินเทอร์เน็ต
คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่
ตรวจสอบสถานะคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่

ตรวจผลสอบ-มสธ.-ผลสอบ-มสธ.

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาตรี
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558


-------------------------------------------------------------------
ตรวจสอบผลการเรียน
สมัครขอตรวจสอบผลการเรียนที่สอบผ่านผ่านอินเทอร์เน็ต

ตรวจสอบผลการเรียนที่สอบผ่านทั้งหมด

------------------------------------------------------------------

ที่มา : http://www.stou.ac.th/Website/QuestGrade/login.aspx

By : www.stou.ac.th/study/bachelor/

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/treesorn55
------------------------------------------------------------------