สอย สอย สู..สี่.......................................................................................(ไปไสกัน...)
เอ้า.. สอย สอย เอ้า.. สอย สอย เอ้า.. สอย สอยสอยบ่เป็นเพิ่งได่มาใหม่ หมาดๆ จากลําซิ่ง มาต่อเด้ออ้ายทิดคําศรี...