คือไฟร์ที่โหลดมามันแยกกันมาอยากเอามารวมกันเป็นไฟร์ iso อะครับทำอย่างไรครับ