ผู้มาเบิ่งทีหลังผัดแม่นคือข้าน้อย อย่ากะย่างต้อยๆเข้าเว็บมหา
หาเบิ่งหมู่สิจากะเหลียวบ่พ้อ ซ่างมาอึดกะด้อยามดึกเวียนมา
มีผู้สาวสิพาเบิ่งฟ้านับดาว เบิ่งนำกันจักคราวจั่งเฮ็ดแนวอื่น
อย่าสิคึดเป็นอื่นบ่แม่นจั่งคิด กะฮู้จักถูกผิดคือกันนะละ
จั่งว่าซ่อยลดละเรื่องยาเสพติด เพราะมันเป็นสารพิษบ่ดีต่อโต
อย่าสิคึดว่าโก้เด้อพวกหมู่เฮา มันหากบ่คือเข่าแนวกินแนวแซบ

.................ต่อแน่เด้อ