เราและเขาต้องพึ่งพาอาศัยกัน
การทะเลาะวิวาทโต้เถียงกันส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่ความผิดความถูก เขา หรือ เรา ก็ไม่ได้ผิด เพียงแต่มันไม่ถูกใจกันต่างหาก

ผลดีของการยอมรับผิด คุณสมบัติของคนอย่างหนึ่งคือ การทำผิดมากกว่าทำถูก แต่การทำอะไรผิดไช่ว่าเป็นคนไม่ดี การทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดต่างหากที่เป็นคนเลว

ผลดีของการยอมรับผิดคือ
- จะคลี่คลายเหตุการณ์ไปสู่สิ่งใหม่ ความรู้สึกใหม่ที่ดี
- คนอื่นจะชื่นชมและให้อภัยมากกว่าทำผิดแล้วไม่ยอมรับ
- จะได้รับการตอบรับที่ดีหรือมีเพื่อนแท้ใหม่ ฯ
- จะรู้สึกภาคภูมิใจ มีความปิติอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
-จะพบว่าตัวเองมีบารมี คือความเกรงใจที่คนอื่นมอบให้เรา
โลกเราสังคมเรา ที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกันทุกวันนี้ ก็เพราะมัวแต่คอยไปดูคนอื่น ไปคอยยึดเอาการกระทำของคนอื่นมาเป็นธุระมาเป็นอารมณ์ ถ้ารู้จ้กดูจิตใจของตนเองอยู่เสมอ ยอมรับความเป็นจริง นี่เราทำดี เราทำชั่ว แล้วยอมรับ และยอมแก้ไขปรับปรุงตัเองดูแลตัวเองอยู่ทุกฯ คน โลกจะไม่วุ่นวายสับสนเหมือนอย่างทุกวันี้