ความมั่นใจขนาดที่ว่าแน่ฯ แล้วก็ยังไม่แน่ แล้วจะให้แน่ใจว่าจะต้องแน่จริงๆได้แค่ไหน - - นายแน่มากจริงๆ
ไม่แน่ ข้อนี้คนไม่ค่อยติดตาม เราละเลยไม่ใส่ใจจำ เมื่อมันเกิดขึ้นมาก็วุ้นวาย ถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของไม่แน่ปัญหาที่เราจะไปยึดมั่น หมายมั่น มันจะค่อยๆ หมดไป จะด้วยวิธีอย่างไร มันก็แน่นอนอย่างที่มันเป็นของมันอย่างนั้น
เมื่อใจยอมรับอย่างนี้ ใจก็ปล่อย ใจก็วาง ใจก็ทิ้ง สิ่งที่เราเคยยึดมั่นว่า มันจะต้องแน่ เท่านั้นปัญหาต่างๆ ที่เคยคิดว่ามันมากมายก็หมดสิทธิ์ที่จะยื่นหน้ามาสบตากัน ความคิดที่ว่า - - -
ถ้าเราไม่เป็นเช่นนี้ ความสุขจะเกิด ก็ไม่แน่นอน
ถ้าแย่งเขามาได้ ,, ,,
ถ้าร้ำรวยกว่านี้ ,, ,,
ความไม่แน่นอน คือ ความแน่นอน อยู่ที่ว่าเราจะบริหารความไม่แน่นอนได้อย่างไร จึงจะอยู่กับความไม่แน่นอนที่แน่นอนอย่างมีความสุข หรืออย่างน้อยก็ทุกข์น้อยๆหน่อย
เรื่องในอดีดเรารู้ผลแล้ว ปัจจุบันผลกำลังจะเกิด จะสุขหรือทุกข์ ดีหรือเลว ก็ยังไม่แน่นอน รู้อย่างนี้ยังคิดเอื้อมไปหวังผลในอนาคตอีก จะเสียเวลาคิดโดยไม่จำเป็นกันอีกหรือ