เพราะรักจริงนะ ใจจึงอยากบอก
ใช่ว่าจะหลอก แค่เพียงให้หลง
เพราะรักจริงนะ จึงบอกรักไป
ไม่เคยบอกใคร สัญญามั่นคง
เพราะรักจริงนะ จึงบอกตรงๆ
และจะมั่นคง สัญญาให้ไป
เพราะรักจริงนะ เอยอีกครั้งได้
บอกจากหัวใจ ที่มันรักจริง
เพราะรักจริงนะ ฉันสัญญามั่น
และจะรักกัน มั่นคงต่อไป
เพราะรักจริงนะ จึงอยากไปพบ
อยากไปนั่งสบ สายตาคู่นั้น
เพราะรักจริงนะ บอกอย่างไม่อาย
ถึงแม้ชีพวาย ไม่คลายรักเธอ

เพราะรักจริงนะ มักอีหลีเด้.................... แด่สาว ม.สารคาม