ล่ะว่าโอ๋น้อ...เจ้าผู้นงนางหล้าคนงามกว่าหมู่
คันเจ้าเป็นควายตู้ อ้ายสิเป็นแมงหวี่
ตอมหู...เจ้าข้างนั้น เจาะหู....เจ้าข้างนี่ พอได้เล่นกวนควาย..สั่นเด
แม่นเจ้าเป็นผักขา อ้ายสิขอเป็นหญ้าแญ่ง่าผักขาเล่นเบิ่งเด้หน้อ
คันเจ้าเป็นหมาแม่ฮ้าง อ้ายซิเป็นหมาน้อยนำดูดนมหมาแม่ฮ้าง...สั่นแล๋วนางเอย
ดูดเอ่านมเต้านั้น ดุดเอ่านมเต้านี่พอได้เล่นนมแม่....นางเอย