สอยๆ ล่ะพี่น้องฟังสอย นกกะปีด กะบินข่วมปลายสำสา ผู้สาวสาปลา กะขี้ตมติดแขน ผู้ใด๋อยากแห่น กะไปล้างเอาเด้อ จั่งซี่กะว่าสอยย บัดหน้าสอยอีก.. อิอิ..