ผมเข้าบ้านมหาได้ แต่เข้าห้องแซทไม่ได้มันโหลดมาให้ผมได้58เปอร์เซ็นร์แล้วหยุดอยู่แค่นั้นแต่เพลงฟังได้งงมา 2 -3 วันแล้วช้อยผมแนคึดฮอดพี่น้องบ้านมหาหลายสิลงแดงตายแล้วคับแงงงงงง ช่วยดัวยด่วนเลยคับ