ทุกเส้นสายลายสือคือล้ำค่า
ทุกวาจาว่ากล่าวคือเล่าขาน
เป็นจารึกตกทอดตลอดกาล
เป็นตำนานคุณค่าภาษาไทย...

...อักขระศิลป์ศาสตร์ชาติสยาม
ลายอักษรงดงามตามสมัย
เอกลักษณ์โดดเด่นความเป็นไทย
ดำรงไว้คงอยู่คู่หมู่ชน...