ถึงฟ้าจะกลั้นให้ฉันและเธอไกลกันสุดตา
หรือว่าภูผาทอดยาวขวางหน้าบังตาแค่ไหน
แม้ทะเลเหลือหยั่งคะเนมากลั้นเราไว้
อย่าได้ตกใจถึงห่างแค่ไหนก็ไม่สำคัญ

อำนาจใดในโลกนี้ไม่มีความหมาย
แม้แต่ภูผาก็อาจทลายมิอาจขวางกลั้น
รักเรามีปลีกบินหลีกข้ามฟ้าไปมาหากัน
ขอให้รักนั้นแน่นอนเท่านั้นฟ้าดินเกรงกลัว