เพราะชีวิตไม่ใช่ในนิยาย
จะสบายทุกสิ่งยิ่งไม่ไหว
ถึงจะเป็นละครอย่านอนใจ
มีสุขได้ย่อมมีทุกข์คอยรุกราน
ไม่ว่าพบสิ่งใดใจเข้มแข็ง
จงแข็งแกร่งทำใจให้ห้าวหาญ
ต้องฟันฝ่าปัญหานาประการ
ทั้งการงสนยากง่ายอย่าหน่ายเอย ยิ้มสู้นะคนดีของฉัน...