ผืนแผ่นผ่า ทีได้รับการแต่งแต้ม เรื่องราว เวสสนฺตรชาตก (เวสสันดรชาดก) ผืนนี้ ถ่ายมาจาก วัดสว่างโนนทัน บ้านหนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เขียนแต้ม เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐
กัณฑ์แรก คือ ทศพร...และหิมพานต์ อยู่นำกัน
ศิลปะบนแผ่นผ้า ทรงคุณค่าแบบอีสาน (ผ้าผะเหวด)