หลังจากไปร่ำเรียนวิชาอาคม อยู่เมืองสองแควเป็นเวลาสี่ปี
กะได้สำเร็จวิชาอาคมมา มื้อนี่สิพาไปเลาะเมืองสองแควกันพี่น้อง

ไปกราบพระองค์ดำ ไปเที่ยวเมืองสองแควกันเนาะ
นั่งรถรางไปเที่ยวรอบเมืองสองแคว
ไปกราบพระองค์ดำ ไปเที่ยวเมืองสองแควกันเนาะ
แวะกราบพระพุทธชินราช
ไปกราบพระองค์ดำ ไปเที่ยวเมืองสองแควกันเนาะ

ไปกราบพระองค์ดำ ไปเที่ยวเมืองสองแควกันเนาะ
ไปเที่ยววัดเก่าสมัยสุโขทัย

ไปกราบพระองค์ดำ ไปเที่ยวเมืองสองแควกันเนาะ