มื้อวานขี่มอตะไซค์ ไปตลาดยามมื้อเซ่า ไปพ่อปลาลูกคอก อยุ่คลองกะยังวา ฟ่าวคืนมาซวนหมู่ ไปส่อน ได้มาสองถ่วย
มาอู๋ใส่บักอีตู่ กับปลาแดกต๊วง โอ็ยแซบหลายพีน้องเอ้ย
พอดีกล้องดิจิตอล ข่อยมันฮ่าง เลยบ่ได้ถ่ายฮูปมาให่เบิ่ง เลยมาเว่าศุ่ฟังซือๆ

ตั้งแต่เป็นเด็กน่อยอีพออีแม บอกหยังเจ้าดู๋ที่สุด
ของข่อย บอกสุมื่อกะคือ
"ยามมื้อแลงมึงถ่าลัดงัวเด้อ มึงอย่าให่งัวกินมอนกูเด้อ "
บอกสุมื๊อ สุมื่อ จักย่านมันกินหยังกะด้อ ควมฮั้วล้อมจนสิเข้าไปเก็บมอนบ่ได้
กะยังย่านมันกินยุ