ประเพณีบุญข้าวประดับดิน(บุญเดือนเก้า)ช่วงเวลาเดือน กันยายน (วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9)

ประเพณีบุญข้าวประดับดิน(บุญเดือนเก้า)


ความ สำคัญประเพณีบุญข้าวประดับดิน เป็นประเพณีที่จัด ขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ ไปแล้ว และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรก หรือเปรต

พิธีกรรมประกอบด้วย

1. วันแรม 13 ค่ำ เดือน 9 ชาวบ้านจะเตรียมข้าวต้ม ขนม อาหารคาวหวาน หมาก พลู และบุหรี่ไว้

2 . วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 ชาวบ้านจะไป วัดตั้งแต่เวลาตี 4 นำสิ่งของที่เตรียม ไว้จัดใส่กระทงหรือเย็บเป็นห่อเหมือนข้าวสาก แล้ววางแจกตามบริเวณวัด โดยวางไว้กับพื้น ดิน หรือบางคนก็ฝังดิน

3. ชาว บ้านกลับบ้านเพื่อเตรียมอาหารทำบุญที่วัดอีก ทีหนึ่ง เมื่อพระสงฆ์ฉันเช้าเสร็จก็จะเทศน์ ฉลองบุญข้าวประดับดิน

สาระ

โบราณท่านเขียนไว้ ในหนังสือฉลอง ความว่า "ครั้งที่มหาโมคคัล ลาน์แทรกแผ่นดินลงไปเยือนนรก ซึ่งเขากำลัง เสวยกรรมอยู่ในแดนต่างๆ พอท่านไปถึงก็ บันดาลให้ไฟนรกดับ สัตว์นรกก็ไม่ได้เสวย กรรม พอท่านจะกลับมายังโลกมนุษย์พวกสัตว์นรก ได้สั่งท่านให้มาบอกญาติพี่น้องทางโลก ได้ทราบ และทำทานอุทิศส่วนกุศลไปให้บ้าง เมื่อพระโมคคัลลาน์กลับมาถึงชมพูทวีปก็ ประกาศข่าวนี้ให้ประชาชนทราบ ซึ่งวันนั้นตรง กับวันดับเดือนเก้า โบราณาจารย์ท่านถือเอาวัน นี้เป็นวันทำบุญข้าวประดับดิน"
สาเหตุที่ ต้องทำพิธีตั้งแต่เช้ามืด เพราะเชื่อว่าพยายม ราชปล่อยผีเปรตให้มีเวลาอยู่บนโลกมนุษย์ เพียง 2 ชั่วโมง จากตี 4 ถึง 6 โมงเช้า และที่ต้องวางเครื่องไทยทานไว้กับพื้นดินนั้น เพื่อให้เปรตรับเอาง่ายๆ โดยไม่ต้องมีพิธี รีตอง เดี่ยวจะกลับไม่ทันเวลา