งานขึ้นบ้านใหม่คับ

งานเครื่องเสียงเวทีหมอลำที่สุรินทร์คับ ( เก็บมาฝาก )

อันนี้ของพี่หนังคับมีชื่อเสียงในสุรินทร์
งานเครื่องเสียงเวทีหมอลำที่สุรินทร์คับ ( เก็บมาฝาก )
อันนี้ไม่ใช่ของพี่หนังนะครับ
งานเครื่องเสียงเวทีหมอลำที่สุรินทร์คับ ( เก็บมาฝาก )


อันนี้งานบวชเพื่อนคร๊าบ ยืมเขาทั้งนั้น
งานเครื่องเสียงเวทีหมอลำที่สุรินทร์คับ ( เก็บมาฝาก )
งานเครื่องเสียงเวทีหมอลำที่สุรินทร์คับ ( เก็บมาฝาก )
งานเครื่องเสียงเวทีหมอลำที่สุรินทร์คับ ( เก็บมาฝาก )