จดหมายเขียนถึง ?แม่?...
โดย...หมาน้อย...๑๑/๘/๒๕๕๐

อัน หญิง ใด ? ให้ กำ เนิด เกิด มนุษย์
บ ริ สุทธิ์ นาม นิ ยม สม ชื่อ สัน
เรียก ว่า ?แม่?มา แต่ แรก ที่ แบก ครรภ์
2 7 0 วัน ครอง คลอด...ให้ ปลอด ภัย


คำว่า ?แม่?แรกเรียกลูกเพรียกหา
ตั้งแต่เกิดลืมตาเดียงสาไร้
?แม่?คำแรก...ร้องเรียกหาครั้งคราใด
ชื่นฉ่ำใจ....ไม่เหมือนอื่นชื่นกมล


มะ แมะ แม่ คำ เดียว เหนี่ยว ยึด มั่น
เรียก ทุก วัน...แม่ จ๋า..ครา สับ สน
หิว เจ็บ ป่วย...แม่ เอา ใจ ให้ เปรอ ปน
เสก ดาล ดล..ยา หยูก ให้ ลูก กิน


รัก แม่ นะ แม่ จ๋า ?ผมรักแม่?
รัก มาก แท้ จาก ใจ...............มิ สุด สิ้น
บอก รัก แม่ จาก ดวง แด....มอบ ดวง จิณ
แทน หยด หนึ่ง ที่ ลูก กิน.................ค่า น้ำ นม