...เนื่องจากว่า ข้อความที่โพสต์ ขึ้นมาให้บอร์ดจินตกวีของเรา ส่วนมากจะกลั่นกลองมาจาก ห้วงความคิดคำนึง ณ .เวลานั้นๆ สมาชิกหลายท่านที่เข้ามาโพสต์ส่วนมากอยากเข้ามาอ่านข้อความที่ตัวเองโพสต์ไป หรือ ณ.เวลาหนึ่งที่ผ่านไปแล้ว ก็อยากจะย้อนกลับมารำลึก ข้อความเก่าๆ ถ้าท่านจะลบ ข้อความที่สมาชิกโพสต์ ในหัวข้อที่เป็นบทกวี ลำนำ ช่วยแจ้งให้คนที่โพสต์ ทราบถึงสาเหตุด้วยนะคะ ว่าเพราะเหตุใด สมาชิกจะได้แก้ไขและรับทราบปฎิบัติไปในแนวทางเดียวกันคะ

ด้วยความเคารพ :)
ปล... ยกเว้นข้อความที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือ ยั่วยุ ทำร้ายความสามัคคีของคนในบ้าน ลบได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ