ทอด หรือ คั่ว แมงต่างๆทอด หรือ คั่ว แมงต่างๆทอด หรือ คั่ว แมงต่างๆทอด หรือ คั่ว แมงต่างๆทอด หรือ คั่ว แมงต่างๆทอด หรือ คั่ว แมงต่างๆ


แกล้มเหล้าเด้พี่น้อง....